Từ ngày 1-1-2015, chính sách BHTN được thực hiện theo quy định của Luật Việc làm với những sửa đổi về mặt chính sách. Nhờ đó, từ gần 6 triệu người tham gia BHTN vào năm 2009 thì đến ngày 31-12-2019 đã có trên 13 triệu người tham gia.

13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp cần bổ sung các khoản hỗ trợ khác ngoài hỗ trợ học nghề

Theo BHXH Việt Nam, đại dịch Covid-19 đã khiến 31,8 triệu người bị ảnh hưởng việc làm và đây chính là những đối tượng cần đến sự hỗ trợ của chính sách BHTN. Để chính sách BHTN đi vào cuộc sống, BHXH Việt Nam đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ BHTN nhằm đưa NLĐ thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động; đánh giá lại công tác dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho NLĐ bị thất nghiệp. Bên cạnh đó, cần mở rộng điều kiện hỗ trợ để người sử dụng lao động dễ tiếp cận hơn với chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ; bổ sung các khoản hỗ trợ khác ngoài hỗ trợ học nghề.

Tin-ảnh: T.Ngôn