Khám thai định kỳ là việc làm cần thiết trong suốt quá trình mang thai nhằm phát hiện kịp thời các bệnh tiềm ẩn của thai nhi và thai phụ. Để hưởng chế độ khám thai 2020, người lao động (NLĐ) phải lưu ý những vấn đề sau đây

Điều kiện hưởng chế độ khám thai

Khám thai là một trong những chế độ thai sản của lao động nữ (LĐN) khi tham gia BHXH bắt buộc. Theo khoản 1, điều 31 Luật BHXH 2014, NLĐ được hưởng chế độ thai sản nếu thuộc một trong các trường hợp: LĐN mang thai; LĐN sinh con; LĐN mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; LĐN đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản; Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Với quy định này thì LĐN chỉ cần tham gia BHXH đã có thể được hưởng chế độ khám thai.

Năm 2020, thủ tục hưởng chế độ khám thai có gì mới? - Ảnh 1.

Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày

Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

Theo quy định tại điều 32 Luật BHXH 2014: Trong thời gian mang thai, LĐN được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai.

Thời gian nghỉ việc đi khám thai tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Mức tiền được nhận khi nghỉ việc đi khám thai

Trường hợp này, NLĐ sẽ không được nhận lương từ người sử dụng lao động mà được nhận tiền chế độ thai sản do cơ quan BHXH chi trả. Mức hưởng một ngày bằng mức hưởng chế độ thai sản một tháng chia cho 24 ngày (điểm b, khoản 1, điều 39 Luật BHXH).

Cụ thể, mức hưởng = (Mbq6t / 24 ngày) x 100% x Số ngày nghỉ

Trong đó: Mbq6t là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp chưa đóng đủ 6 tháng thì mức tiền lương bình quân được tính trên số tháng đã đóng.

Hồ sơ hưởng chế độ khám thai

Điểm 2.2, khoản 2, điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định các loại giấy tờ phải có trong hồ sơ hưởng chế độ khám thai bao gồm: Danh sách 01B-HSB do đơn vị sử dụng lao động lập; Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của NLĐ.

Sau khi có đủ giấy tờ nêu trên, NLD nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động hoặc trực tiếp nộp tại cơ quan BHXH.

Thời hạn giải quyết hồ sơ và chi trả

Khoản 4, điều 5 Quyết định 166 xác định thời hạn giải quyết hồ sơ và chi trả tiền khám thai cho NLĐ như sau: Đối với trường hợp do đơn vị sử dụng lao động đề nghị: Tối đa 6 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối với trường hợp do NLĐ, thân nhân NLĐ nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH, tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

H.Lê