Hiện cả nước có 1.310 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở (không tính lực lượng vũ trang), trực tiếp quản lý 110.114 CĐ cơ sở, chiếm 86,6% tổng số CĐ cả nước. CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đang quản lý và sử dụng 4.606 cán bộ CĐ chuyên trách.

Nâng cao bản lĩnh, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, phát biểu tại Hội nghị

Theo dự thảo báo cáo, vẫn còn một bộ phận cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có năng lực, trình độ hạn chế, hiệu quả công tác thấp, thiếu rèn luyện, ngại học tập, sợ va chạm, không dám đấu tranh, sống thực dụng, lợi dụng công vụ để thu lợi cá nhân. Trong thời gian tới, hoạt động CĐ sẽ có nhiều khó khăn, phức tạp, do đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; không ngừng nâng cao năng lực, trình độ để đủ khả năng tiếp cận được với khoa học - công nghệ hiện đại, tiên tiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

V.Duẩn