Nâng cao chất lượng sống lao động nữ - Ảnh 1.

Tuyên truyền Luật Bình đẳng giới tại lễ tổng kết

Qua 10 năm thực hiện, đã có 20.000 lượt CNVC-LĐ được phổ biến, học tập về Luật Bình đẳng giới; 22.984 chị được bồi dưỡng nâng cao trình độ; 14.218 chị tham gia thi tay nghề, nâng bậc thợ... Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia góp ý, hoàn thiện nội dung thỏa ước lao động tập thể nhằm giúp lao động nữ được hưởng quyền lợi cao hơn luật định.

Kết quả: khoảng 70% doanh nghiệp đưa nội dung như chăm lo các ngày lễ 8-3, 20-10, chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ nữ công nhân khó khăn phát triển kinh tế hộ gia đình, chăm lo học bổng cho con CNVC-LĐ... vào thỏa ước lao động tập thể.

Dịp này, LĐLĐ quận 10 đã tuyên dương 160 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động nữ CNVC-LĐ.

Tin-ảnh: T.Nga