Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Công đoàn (CĐ) đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất cho CN khó khăn bằng các chương trình: "Tấm vé nghĩa tình", "Trái tim nghĩa tình", "Mái ấm CĐ", "Cùng CN vượt khó"… Tuy nhiên, đời sống văn hóa, tinh thần của đại bộ phận CN, nhất là lao động ngoại tỉnh, còn nghèo nàn. Do thu nhập bấp bênh nên khả năng tiếp cận các sân chơi, dịch vụ giải trí sau giờ làm việc của CN còn hạn chế. Làm việc căng thẳng nhưng không có chỗ xả stress dễ khiến CN mệt mỏi và ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.

Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân - Ảnh 1.

Để góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CN, các cấp CĐ cần nghiên cứu xây dựng thêm nhiều sân chơi phù hợp với thu nhập, điều kiện sống, làm việc của CN, nhất là CN ở trọ. Các sân chơi phải được thiết kế theo mô hình lồng ghép, vừa mang tính giải trí vừa mang tính giáo dục, định hướng CN xây dựng lối sống lành mạnh, tránh xa cạm bẫy xã hội. Các thiết chế CĐ nên được hình thành gần các KCX-KCN để CN thuận tiện hơn trong việc tham gia những hoạt động vui chơi, giải trí do CĐ tổ chức.

Ông TRẦN VĂN NHANH, Chủ tịch CĐ Công ty CP In số 4 (Công ty TNHH MTV Văn hóa Sài Gòn)