Tại chương trình, báo cáo viên đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật AT-VSLĐ, tập trung vào các vấn đề như: quyền hạn và nhiệm vụ của người sử dụng lao động, NLĐ và tổ chức Công đoàn trong công tác AT-VSLĐ; tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về AT-VSLĐ tại cơ sở; quy trình làm việc an toàn và kỹ năng sơ cấp cứu cho người bị tai nạn lao động.

Nâng cao kiến thức an toàn cho người lao động - Ảnh 1.

Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn lao động

Kết thúc chương trình, đoàn viên và NLĐ phải thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm với kết quả 100% đạt yêu cầu. 

Tin-ảnh: N.Hà