Hưởng ứng cuộc vận động, CĐ tổng công ty vận động đoàn viên, CNVC-LĐ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; xây dựng môi trường làm việc "Xanh - sạch - đẹp - an toàn" tại đơn vị, nhà máy; phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy.

Nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên - lao động - Ảnh 1.

LĐLĐ TP HCM (bên phải) làm việc với Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Đặc biệt, CĐ tổng công ty còn phối hợp với Phòng Bảo hộ lao động - môi trường tổ chức lớp huấn luyện cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho hơn 1.000 đoàn viên, CNVC-LĐ.

Tin-ảnh: H.Đào