Công nhân thi thợ giỏi ngành Hàn do LĐLĐ TP HCM tổ chức
Công nhân thi thợ giỏi ngành Hàn do LĐLĐ TP HCM tổ chức

Theo đó, cơ quan chức năng tăng cường nâng cao năng lực dự báo nguồn nhân lực qua đào tạo, trình độ cao trong các ngành mũi nhọn, trọng yếu của TP. Từ đó, các cơ sở đào tạo có định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho người học. Đào tạo nhân lực tay nghề cao phải dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Sở LĐ-TB-XH TP có trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này.

H.Nhung