Công nhân lắp ráp xe chuyên dùng tại nhà máy ô tô Củ Chi

Công nhân lắp ráp xe chuyên dùng tại nhà máy ô tô Củ Chi

Tuần lễ quốc gia được tổ chức từ ngày 16 đến 22-3, với chủ đề  “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”. Song song với hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động, TP sẽ tập trung kiểm tra AT-VSLĐ-PCCN ở một số lĩnh vực như: hàn cắt kim loại; an toàn điện trong sản xuất và thi công xây dựng; hầm kín, phòng chống cháy nổ tại cơ sở.

Ngoài ra, TP cũng sẽ tổ chức hội thảo về AT-VSLĐ-PCCN; tổ chức huấn luyện công tác AT-VSLĐ-PCCN nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

K.Linh