Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã trao đổi về nội dung cơ bản của Đề án 938, trong đó nhấn mạnh vấn đề bình đẳng giới trong gia đình, việc phân công công việc cho từng thành viên trong gia đình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc của mỗi người, qua đó phòng chống bạo lực gia đình.

Nâng cao nhận thức về giới và phòng chống bạo lực gia đình - Ảnh 1.

Người lao động tham gia buổi tập huấn

Ngoài ra, cán bộ Công đoàn còn được cung cấp thông tin, kiến thức về sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; trách nhiệm làm cha mẹ; về khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tin-ảnh: T.Nga