Triển khai từ năm 2012, mục tiêu của chương trình nhằm tạo điều kiện cho nhân viên, đặc biệt là công nhân, tiếp cận tri thức mới và công nghệ tiên tiến, tiến tới đảm trách công việc của chuyên gia nước ngoài. Với 2 hình thức đào tạo, tại chỗ và gửi ra nước ngoài đào tạo (Đài Loan - Trung Quốc), đến nay, chương trình đã tạo điều kiện cho 400 nhân viên, trong đó có nhiều công nhân trực tiếp sản xuất, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề. Trong thời gian học, nhân viên vẫn được hưởng nguyên lương cùng nhiều chế độ ưu đãi khác. Sau thời gian đào tạo, nhiều nhân viên được đề bạt làm quản lý với thu nhập cao hơn.

Cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật Công ty TNHH Giày da Huê Phong được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ sản xuất hiện đại
Cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật Công ty TNHH Giày da Huê Phong được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ sản xuất hiện đại

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đánh giá cao chính sách chăm lo nguồn lực của ban giám đốc Công ty TNHH Giày da Huê Phong, xem đó là cơ sở để ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tin-ảnh: A.Khánh