Hội nghị đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 gồm: 100% cán bộ chuyên trách đạt chuẩn cán bộ Công đoàn (CĐ); bồi dưỡng, giới thiệu 100.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đấu 25% đảng viên được kết nạp là công nhân (CN) trực tiếp; thương lượng với người sử dụng lao động nâng chất lượng bữa ăn giữa ca bảo đảm dinh dưỡng cho người lao động (NLĐ) và đạt mức tối thiểu là 15.000 đồng/suất.

Cán bộ Công đoàn góp ý tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14- Khóa X
Cán bộ Công đoàn góp ý tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14- Khóa X

Góp ý tại hội nghị, các đại biểu cho rằng chương trình hành động nên phân thành 2 nhóm nhiệm vụ dành cho CĐ cấp trên cơ sởCĐ cơ sở để dễ triển khai thực hiện. Về chỉ tiêu ít nhất 25% đảng viên kết nạp là CN trực tiếp là khó thực hiện vì đa số CN hạn chế về học vấn, gia cảnh khó khăn. Nhiều ý kiến đề nghị LĐLĐ TP cần xây dựng chương trình nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho NLĐ vì khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, sự cạnh tranh lao động giữa các quốc gia rất gay gắt. Việc vận động doanh nghiệp cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca sẽ gặp không ít trở ngại song nếu CĐ cơ sở quyết tâm thì vẫn có thể làm được. Hiện suất ăn ở các doanh nghiệp dao động từ 10.000 đến 13.000 đồng/suất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP, khẳng định đây là những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của tổ chức CĐ TP và LĐLĐ TP sẽ có kế hoạch cụ thể cho từng chương trình hành động. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho NLĐ.

Tin-ảnh: H.Đào