Hội thi có sự tham gia của 7 đội với 35 thí sinh là cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ, lực lượng an toàn - vệ sinh viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc tổng công ty. Các đội đã trải qua các phần thi: trắc nghiệm kiến thức về Luật An toàn - Vệ sinh lao động; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, các văn bản hướng dẫn thi hành và các chế độ, chính sách liên quan đến lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao động; thi xử lý tình huống và thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động.

Nâng cao ý thức an toàn trong lao động - Ảnh 1.

Các thí sinh trong phần thi thực hành sơ cấp cứu

Kết quả, giải nhất thuộc về Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn. Ban tổ chức còn trao 6 giải cho các đội giỏi lý thuyết, thực hành giỏi và thi năng khiếu.

Tin-ảnh: H.Đào