Các đại biểu tiếp thu nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam; điều lệ CĐ; chương trình phát triển đoàn viên; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch CĐ Cao su Việt Nam, trao quà cho công nhân
Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch CĐ Cao su Việt Nam, trao quà cho công nhân

Ban Chấp hành CĐ Cao su Việt Nam lưu ý các CĐ cơ sở tích cực góp ý xây dựng TƯLĐTT ngành, đồng thời nâng chất TƯLĐTT tại đơn vị; khảo sát đời sống CNVC-LĐ và giúp đỡ công nhân khó khăn. 

Tin -ảnh: H.Nhung