Hiện trên địa bàn quận có gần 700 Công đoàn cơ sở với hơn 25.000 đoàn viên. Góp ý tại hội nghị, các đại biểu phản ánh việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT hiện nay còn hình thức, nhiều bản thỏa ước sao chép luật. Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ và thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT…

Để nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT, nhiều ý kiến đề xuất Công đoàn cấp trên cần tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng thương lượng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn. Khi thương lượng, cần chú trọng các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động như lương, thưởng, phúc lợi. Các đại biểu cũng đề xuất cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó quy định trách nhiệm của DN trong việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.

N.Huỳnh