Trong đó, chi cho NLĐ đang tham gia BHTN là 5.190,6 tỉ đồng và NLĐ đang bảo lưu quá trình tham gia BHTN là 317,9 tỉ đồng. Bên cạnh đó, BHXH TP đã giảm đóng vào quỹ BHTN cho 83.556 đơn vị đang sử dụng 1.792.984 lao động với số tiền 1.892 tỉ đồng (đạt 100%).

Ngày 20-12, kết thúc nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 116 - Ảnh 1.

Cán bộ BHXH quận Tân Bình, TP HCM (bên phải), giải đáp chính sách hỗ trợ cho người lao động

Để bảo đảm không bỏ sót đối tượng thụ hưởng chính sách, BHXH TP đề nghị NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu (không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hằng tháng) chưa nhận hỗ trợ nhanh chóng thực hiện việc kê khai thông tin theo Mẫu số 04 (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg) gửi về cơ quan BHXH gần nhất để được nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 20-12-2021.

Tin-ảnh: M.Chi