Ngày hội dự kiến thu hút 250 đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia các hoạt động như: gian hàng 0 đồng; gian hàng bình ổn (giảm 20%-50%); khám sức khỏe, tư vấn pháp luật, giới thiệu việc làm miễn phí; nói chuyện chuyên đề "Dinh dưỡng hợp lý, tăng cường sức khỏe"; tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa; sân chơi chuyên đề phòng chống rác thải nhựa; trao tặng tủ sách pháp luật cho công nhân...

Ngày hội vì lợi ích đoàn viên - lao động - Ảnh 1.

Một chương trình chăm lo cho đoàn viên do LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM tổ chức

Đặc biệt, chương trình còn hỗ trợ "Sơn mới ngôi nhà yêu thương" cho người lao động khó khăn về nhà ở...

Tin-ảnh: N.Hà