"Tôi đã ký HĐLĐ xác định thời hạn 1 năm với công ty, hưởng lương 5,7 triệu đồng. Tháng 3-2018, tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm và phải nghỉ để điều trị hơn 1 tháng. Trong thời gian nghỉ, tôi chỉ được công ty trả lương tương đương mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định (khoảng 4,2 triệu đồng/tháng). Công ty trả lương cho tôi như vậy là đúng hay sai?".

Nghỉ điều trị tai nạn lao động hưởng mức lương nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Hồ Kim Ngân, đại diện công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh từ cơ quan chức năng, chúng tôi nhận thấy đã sai khi trả lương cho NLĐ bị tai nạn lao động phải nghỉ việc trong thời gian điều trị bằng mức lương tối thiểu vùng, thay vì đúng ra phải trả đủ tiền lương theo HĐLĐ. Công ty nhận thiếu sót này và đã chi trả phần tiền lương chênh lệch cho anh Lưu.