Nguyễn Văn Linh (quận 2, TP HCM) hỏi: "Một năm, người lao động (NLĐ) được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tối đa là bao nhiêu ngày khi mắc các bệnh thông thường?".

Ban Quan hệ lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Khoản 1 điều 26 Luật BHXH năm 2014 quy định thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với NLĐ quy định tại các điểm a, b, c, d và h, khoản 1 điều 2 của luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần. Cụ thể: NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. NLĐ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.