- Bà Hoàng Thị Bạch Lan, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Trong tháng 9-2014, ngoài 1 ngày nghỉ ốm có giấy của bác sĩ, anh Đạt còn tự ý nghỉ việc tổng cộng 5 ngày khi chưa được sự chấp thuận của công ty. Đáng nói là giấy nghỉ ốm của anh Đạt cũng không hợp lệ vì không có con dấu của đơn vị khám chữa bệnh có thẩm quyền.

Nghỉ việc có giấy bác sĩ sao lại sa thải?

Trước khi sa thải, chúng tôi đã tuân thủ đúng trình tự luật định, đồng thời giải thích lý do nhưng anh Đạt không chấp nhận. Vì anh Đạt bị sa thải nên công ty không có nghĩa vụ phải bồi thường.