Theo đó, nếu số lượng người đủ tiêu chuẩn dự xét thăng hạng nhiều hơn số lượng bảo đảm cơ cấu viên chức của đơn vị sự nghiệp y tế công lập, hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sẽ ưu tiên xét theo thứ tự sau:

Nghiên cứu khoa học là tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh viên chức y tế - Ảnh 1.

- Thành tích nghiên cứu khoa học.

- Số năm giữ hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ.

- Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 2 năm liền kề năm xét thăng hạng.

- Kết quả phỏng vấn (nếu có).

Việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo Quy chế Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Trường hợp viên chức không trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định thì không được bảo lưu kết quả cho lần sau.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1- 9 -2017.

T.Ngôn