Đối với những người hưởng thuộc địa bàn cách ly do dịch bệnh, bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và cơ quan BHXH có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn...

Cơ quan bưu điện cũng sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp tận nhà đối với người hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác; người hưởng bị bệnh mạn tính đang được điều trị ngoại trú. Người hưởng báo với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà. Thời gian chi trả sẽ được thực hiện theo quy định và tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương.

Người trên 80 tuổi được trả lương hưu tại nhà - Ảnh 1.

Nhân viên Bưu điện Thừa thiên - Huế chi trả lương hưu cho người về hưu

BHXH Việt Nam cũng đề nghị BHXH các tỉnh, TP chủ động phối hợp với bưu điện báo cáo UBND các tỉnh, TP về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4-2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn và đề xuất giải pháp, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tránh tập trung đông người, bảo đảm an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chi trả, bảo đảm an toàn cho người hưởng; truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện các tỉnh, TP phối hợp với BHXH tỉnh đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4-2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Tin-ảnh: N.Dung