Liên quan đến việc chi hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, ngày 17-11, BHXH TP HCM đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

Cụ thể, đối với NLĐ đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 1-1-2020 đến 30-9-2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của Luật Việc làm (không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng), chưa nhận hỗ trợ, cần thực hiện kê khai thông tin theo Mẫu số 04 (ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg) gửi về cơ quan BHXH gần nhất để được hưởng hỗ trợ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 20-12-2021.

Người lao động bảo lưu thời gian đóng BHTN nộp hồ sơ chậm nhất ngày 20-12 - Ảnh 1.

Công nhân một doanh nghiệp tại quận 12, TP HCM chấm dứt hợp đồng lao động vì dịch Covid-19

Người lao động có thể gửi hồ sơ thông qua bưu điện, Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH Thành phố, quận- huyện…

Tính đến ngày 15-11, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã chi hỗ trợ cho 2.224.130 lao động thuộc 78.784 đơn vị với tổng số tiền hơn 5.293 tỉ đồng. Trong đó gồm 2.083.907 người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 140.223 người lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

M.Chi