Theo đó, người lao động (NLĐ) được vay tối đa 100 triệu đồng (hiện nay là 50 triệu đồng). Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 2 tỉ đồng/dự án (hiện nay là 1 tỉ đồng/dự án). Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Người lao động được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm - Ảnh 1.

Người lao động được vay vốn gấp đôi từ Quỹ Quốc gia về việc làm từ ngày 8-11 tới Ảnh: HỮU QUYỀN

Thời hạn vay vốn ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm tối đa là 120 tháng (hiện nay là 60 tháng). Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội và đối tượng vay vốn thỏa thuận căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8-11-2019.

N.Tú