Qua thương lượng, thỏa ước có nhiều nội dung cao hơn luật và có lợi cho NLĐ như: NLĐ làm việc không quá 44 giờ/tuần; được thưởng tháng 13 nếu làm đủ 12 tháng với mức thấp nhất là 1 tháng lương theo hợp đồng lao động; phụ cấp tiền ăn giữa ca 730.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra, công ty cũng sẽ xét nâng lương trước thời hạn cho NLĐ có sáng kiến, tiết kiệm nguyên vật liệu giá trị từ 5 triệu đồng trở lên; trích thưởng từ 10% đến 20% trên giá trị thu được từ các sáng kiến, cải tiến và từ 10% đến 50% giá trị nguyên vật liệu tiết kiệm.

Người lao động hưởng lợi từ thỏa ước lao động tập thể - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký thỏa ước

Đây là bản thỏa ước thứ hai trong năm 2020 mà LĐLĐ quận 1 ký kết tại các doanh nghiệp chưa có Công đoàn.

Tin-ảnh: H.Đào