Người lao động mất đột xuất được hưởng chế độ gì? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 66 Luật BHXH, khi NLĐ đóng BHXH 12 năm bị bệnh mất đột ngột thì người lo mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng phí một lần bằng 10 lần mức lương cơ sở (hiện nay mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng). Ngoài ra, vì NLĐ đóng BHXH dưới 15 năm nên thân nhân của họ còn được hưởng trợ cấp tuất một lần (khoản 1 điều 69 Luật BHXH). Mức hưởng trợ cấp tuất một lần được tính theo số năm đóng BHXH. Cụ thể: Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại điều 62 của luật này.