Ngoài xác nhận về tiêm chủng, NLĐ nhập cảnh Hàn Quốc cần có chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi xuất cảnh và kiểm tra mã QR khi nhập cảnh.

Người lao động Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc không phải cách ly - Ảnh 1.

Hàn Quốc liên tục tự động gia hạn cho người lao động để bảo đảm nhu cầu nhân lực trong nước

Trước đó, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc thông báo về việc tiếp tục cho phép NLĐ nước ngoài diện visa E-9 đang làm việc tại Hàn Quốc sắp hết hạn hợp đồng được tự động gia hạn thời gian làm việc. Hàn Quốc sẽ tự động gia hạn thời gian làm việc cho NLĐ diện visa E-9 hợp pháp có thời hạn hợp đồng kết thúc trong khoảng thời gian từ ngày 13-4 đến 31-12-2022 (bao gồm lao động hết hạn 3 năm và 4 năm 10 tháng) nhưng chưa từng được gia hạn hợp đồng trong các lần gia hạn trước đây được tự động gia hạn thêm 1 năm làm việc; NLĐ diện visa E-9 hợp pháp từng được tự động gia hạn 1 năm hoặc gia hạn một đợt 50 ngày và một đợt 1 năm trong các lần gia hạn trước đây có thời hạn hợp đồng kết thúc trong khoảng thời gian từ ngày 13-4 đến 30-6-2022 được tự động gia hạn thêm 50 ngày làm việc.

Quy định này không áp dụng đối với NLĐ kết thúc hợp đồng 4 năm 10 tháng và trước đây đã được gia hạn 50 ngày và sau đó tiếp tục được gia hạn thêm 1 năm.

Tin-ảnh: G.Nam