Người nước ngoài làm việc 3 tháng trở lên phải tham gia BHYT bắt buộc - Ảnh 1.

- Đối tượng cùng tham gia BHXH, BH TNLĐ, BNN, BHYT, BHTN gồm:

+ Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; kể cả hợp đồng lao động (HĐLĐ) được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi.

+ Cán bộ, công chức, viên chức; riêng cán bộ, công chức, viên chức quản lý không thuộc đối tượng đóng BHTN.

+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

- Đối tượng chỉ tham gia BHXH, bảo hiểm TNLĐ, BNN:

+ Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (trừ hợp đồng thử việc) thực hiện từ ngày 1-1-2018.

+ Người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do Việt Nam cấp (thực hiện từ 1-1-2018).

Đối với người nước ngoài làm việc theo HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng phải tham gia BHYT bắt buộc.

Đối với NLĐ giao kết nhiều HĐLĐ:

a) NLĐ đồng thời có từ 2 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

b) Trường hợp NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động mà đã đóng BHXH và quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN tại một nơi thì người sử dụng lao động nơi còn lại phải đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN cho NLĐ nếu NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.


Tin -ảnh: K.Linh