Nhà tuyển dụng ưu tiên thế hệ Y - Ảnh 1.

Thế hệ Y Việt Nam được xem là nguồn nhân lực vàng

Theo đó, 5 yếu tố được nhiều nhà tuyển dụng mô tả nhiều nhất về thế hệ Y, lần lượt là: Hiệu suất công việc; khả năng ngoại ngữ; thay đổi và sáng tạo; quan hệ tốt với mạng lưới các bệnh viện; cân bằng công việc và cuộc sống.

Nhân sự thuộc thế hệ X (người sinh từ năm 1965 - 1980) là nhóm được mô tả rõ hơn từ ý kiến của nhà tuyển dụng, trong đó có 2 mô tả giống với thế hệ Y (dù tỉ lệ chiếm không cao như thế hệ Y) đó là: Có mối quan hệ tốt với mạng lưới các bệnh viện; cân bằng công việc - cuộc sống. Nhóm này cũng thể hiện xu hướng ổn định và gắn bó với tổ chức hơn.

Bên cạnh yếu tố coi trọng cân bằng cuộc sống - công việc, các mô tả khác chiếm tỉ lệ cao hơn cả các nhóm khác nên thể hiện rất rõ sự cam kết gắn bó của nhóm này như: Thích một công việc ổn định; đề cao lòng trung thành với tổ chức.

Qua khảo sát nhóm ứng viên và nhà tuyển dụng về lợi ích lớn nhất khi có nhiều thế hệ đa dạng làm việc trong một công ty, phía nhóm ứng viên cho rằng sẽ mang đến cho họ lợi ích nhất trong cách thực thi công việc đó là "Nâng cao khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề".

Còn nhà tuyển dụng lại nhìn nhận "Giúp doanh nghiệp có cái nhìn sâu hơn về từng thế hệ để áp dụng trong dịch vụ khách hàng". Tuy nhiên, 2 nhóm cũng đồng quan điểm về thách thức từ đa thế hệ đem lại đó là "khác biệt trong phong cách làm việc" (chiếm 80% quan điểm).

Tin-ảnh: G.Nam