Tại buổi tập huấn, ông Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị Trường ĐH An ninh Nhân dân (Bộ Công an) đã chia sẻ về cách nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Việc nắm bắt và phản ánh thông tin thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội cần phải có sự kiểm chứng, đối chiếu với các nguồn thông tin để bảo đảm sự chuẩn xác; việc phản ánh thông tin phải có sự lựa chọn, chắt lọc và mang tính xây dựng; tránh sử dụng các trang mạng có nội dung xấu, thông tin bịa đặt, sai sự thật trong việc nắm bắt, phản ánh tình hình CNVC-LĐ.

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham gia chương trình tập huấn

Chương trình nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ CĐ kỹ năng nắm bắt dư luận, từ đó chủ động việc tuyên truyền và đấu tranh các quan điểm sai trái.

N.Hà