Với chủ đề hoạt động là "Nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở", nghị quyết xác định trong năm 2020, các cấp CĐ tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động CĐ cơ sở với 7 nhóm vấn đề chủ yếu: Phát huy vai trò chủ động, tích cực của CĐ cơ sở trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề mà công nhân, lao động quan tâm; tăng cường thông tin tuyên truyền ở cơ sở; tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, sát hợp; phát huy vai trò của đoàn viên CĐ trong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát đối với hoạt động CĐ cơ sở và ban chấp hành CĐ cơ sở; đổi mới công tác cán bộ CĐ cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho chủ tịch CĐ cơ sở và tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với cán bộ CĐ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhất là trong công tác tài chính.

Nhân rộng các mô hình chăm lo cho đoàn viên - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn Dệt may TP HCM tặng quà cho công nhân khó khăn. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Nghị quyết cũng đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như: Chủ động xây dựng trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật CĐ; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và NLĐ trong dịp Tết nguyên đán 2020 với mục tiêu không để NLĐ nào không có Tết; nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, NLĐ ở doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước. Một số chỉ tiêu quan trọng là kết nạp mới 600.000 đoàn viên; đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh bữa ăn giữa ca lên bằng hoặc cao hơn 15.000 đồng ở 2.120 DN; ký mới 2.261 bản thỏa ước lao động tập thể ở DN có tổ chức CĐ.

N.Tú