Nhân rộng điển hình học và làm theo Bác

Tin mới

21/03/2017 21:31

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cấp Công đoàn (CĐ) thực hiện một số nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2020.

Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý việc học tập và làm theo Bác phải trở thành hoạt động thường xuyên và tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động. Các cấp CĐ phải coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao giấy khen cho các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO)
Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao giấy khen cho các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO)

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp CĐ lựa chọn những vấn đề trọng tâm; những vấn đề đoàn viên, người lao động quan tâm để tuyên truyền, vận động nhằm làm cho việc học tập và làm theo Bác mang tính thiết thực, dễ làm, dễ nhớ, tránh hình thức. Các cơ quan báo chí trong hệ thống CĐ chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp; tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động.

Tin-ảnh: K.An
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI