Theo đó, Công ty CP Iwanaga Yoshiaki bị hủy kế hoạch TTS với lý do ngoài việc bắt các TTS phải làm việc vượt quá rất nhiều số giờ dự kiến ghi trong kế hoạch TTS kỹ năng, còn thu phí thuê nhà vượt quá số tiền ghi trong kế hoạch thực tập kỹ năng. Công ty CP Nishiyama Kazuhiro thừa nhận trong khoảng thời gian từ ngày 1-5-2016 đến 30-4-2018 có những hành động không chính đáng như bắt TTS làm việc quá thời gian quy định và không chi trả khoản tiền làm thêm giờ. Còn Công ty CP Misato Foods thừa nhận không có máy móc, thiết bị để sản xuất thực phẩm lên men, không thực hiện công việc lên men là công việc cần thiết trong kế hoạch TTS kỹ năng.

Nhật Bản hủy bỏ kế hoạch thực tập sinh của 3 công ty - Ảnh 1.

Giáo viên người Nhật dạy các thực tập sinh Việt Nam

Đối với 2 công ty bị chấn chỉnh lần này, Công ty CP Sawa thừa nhận so với mục tiêu TTS kỹ năng thì các nghiệp vụ đã tiến hành trong thời gian thực tập kỹ năng là không phù hợp, cần thiết phải bảo đảm việc thực hiện đúng chương trình thực tập kỹ năng. Còn Công ty TNHH Hitachi thừa nhận đã không tuân thủ kế hoạch TTS kỹ năng đã được phê duyệt, cần thiết phải bảo đảm việc thực hiện đúng chương trình thực tập kỹ năng.

Tin-ảnh: G.Nam