Theo đó, kể từ ngày 1-10, tiền LTT giờ theo từng địa phương ở Nhật Bản được điều chỉnh lên đáng kể. Tokyo là địa phương có mức LTT giờ cao nhất với 1.041 yen, tiếp theo là tỉnh Kanagawa 1.041 yen, Osaka là 992 yen. Tỉnh có mức LTT giờ thấp nhất là Kochi và Okinawa với 820 yen, tiếp theo là Iwate, Tottiri, Ehime... với 821 yen. Theo thống kê, hiện có 280.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản. Lần tăng này đã nâng LTT tất cả địa phương vượt mức 800 yen/giờ. Mức tăng bình quân toàn quốc là 28 yen - mức tăng cao nhất từ trước đến nay.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết sẽ đẩy mạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm giảm tác động xấu tới doanh nghiệp do việc tăng lương gây ra bằng các biện pháp như nâng mức trần tiền hỗ trợ. Tùy vào sự chênh lệch về mức LTT của địa phương, mức tiền lương thấp nhất người lao động nhận được và quy mô lao động của doanh nghiệp, chính quyền sẽ quyết định mức hỗ trợ tối đa.

G.Nam