Ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý Thu BHXH Việt Nam, cho biết trong năm 2022, các chỉ tiêu được Chính phủ giao cho toàn ngành BHXH đều tăng cao. Trong đó, chỉ tiêu về BHXH bắt buộc tăng khoảng 11,4% so với thực hiện năm 2021, chỉ tiêu BHXH tự nguyện tăng khoảng 53,6%... Trước đó, trong năm 2021, nhiều giải pháp phát triển BHXH đã được các địa phương triển khai hiệu quả. Có tới 61/63 tỉnh, thành phố hỗ trợ thêm mức đóng cho người cận nghèo, 15/63 tỉnh, thành phố hỗ trợ thêm mức đóng cho học sinh - sinh viên. Tổng số tiền đã huy động hỗ trợ từ ngân sách các địa phương là khoảng 43,4 tỉ đồng; kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ được 6,9 tỉ đồng mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua rà soát dữ liệu thuế, cơ quan BHXH đã phát triển được 313.000 người tham gia BHXH bắt buộc; thu hồi 1.338 tỉ đồng thông qua thanh tra đột xuất; phát triển được 140.500 người tham gia BHXH tự nguyện, 213.800 người tham gia BHYT thông qua các hội nghị khách hàng.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các địa phương tiếp tục đề xuất ngân sách địa phương, huy động những nguồn lực khác để hỗ trợ người dân trên địa bàn tham gia BHXH, BHYT; chủ động thông tin để người dân nắm được những thay đổi, không để gián đoạn quá trình tham gia bảo hiểm. 

D.Thu