Đại diện UBND quận 3 cho biết đến nay quận đã tiếp nhận hồ sơ của 37.677 NLĐ từ 1.877 DN, đạt tỉ lệ khoảng 70% so với số lao động dự kiến. Trong đó, 2.712 NLĐ ở 492 DN đã được phê duyệt và ra quyết định hỗ trợ với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng; số DN đã giải ngân là 240 với 1.580 NLĐ, tổng số tiền 843 triệu đồng. Hiện còn khoảng 36% DN đã làm thủ tục xác nhận danh sách NLĐ tham gia BHXH nhưng chưa nộp hồ sơ tại UBND quận.

Thời gian qua, UBND quận 3 đã kiện toàn tổ thẩm định, tổ công tác tiếp nhận, tham mưu giải quyết hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà. Tuy nhiên, số NLĐ được chi hỗ trợ còn hạn chế vì các lý do: thiếu nhân lực; DN chưa quan tâm thực hiện chính sách; hồ sơ phải xử lý qua nhiều khâu và việc phải ra quyết định chi hỗ trợ cho từng tháng cũng gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan thực thi…

Nhiều doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà - Ảnh 1.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ tại UBND quận 3, TP HCM

Đại diện đoàn kiểm tra đề nghị UBND quận cần phân bổ, bố trí nhân sự hợp lý để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, đồng thời quan tâm, động viên lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thực hiện chính sách. Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, đốc thúc DN khẩn trương thực hiện chính sách.

Tin-ảnh: M.Chi