Năm qua, các đơn vị trong khối đã nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn. Điển hình như Công đoàn Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tổ chức "Phiên chợ công nhân Sagri online" và tặng quà 1.509 lượt đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19; Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn chăm lo cho NLĐ thực hiện"3 tại chỗ" hơn 2 tỉ đồng.

Nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động - Ảnh 1.

Đặc biệt, Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV đã tham gia cùng doanh nghiệp đào tạo nghề cho hơn 500 đoàn viên, NLĐ.

N.Hà