Bộ Luật Lao động 2019 điều chỉnh chính sách mới về chế độ hưu trí sẽ được áp dụng trong năm 2021.

Theo quy định, hiện lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng do ngân sách Nhà nước đảm bảo và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở. Như vậy, nếu mức lương cơ sở tăng thì lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng.

Nhiều khả năng lương hưu năm 2021 sẽ không tăng - Ảnh 1.

Nhiều khả năng lương hưu năm 2021 sẽ không tăng

Tuy nhiên, dưới những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Quốc hội đã ra Nghị quyết số 122/2020/QH14 trong đó thống nhất không tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2020 (tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng).

Theo đó, từ 1-7-2020 đến 30-6-2021, mức lương hưu đã không được điều chỉnh tăng lên 7,38% như dự kiến trước đó.

Theo thông tin mới ghi nhận, trong báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021, Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2021. Nguyên nhân là cần tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả của dịch Covid-19 và giải quyết một số vấn đề cấp bách khác.

Như vậy, nếu đề xuất trên của Chính phủ được thông qua, mức lương cơ sở từ 1-7-2021 vẫn được giữ nguyên ở mức 1,49 triệu đồng/tháng như hiện tại. Theo đó, mức lương hưu cũng sẽ không tăng.

Theo LuatVietnam