Bản thỏa ước lao động tập thể gồm 3 chương, 9 điều với nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật như: NLĐ được thưởng lương tháng 13 (một tháng lương cơ bản), tiền cơm trưa 25.000 đồng/suất.

Nhiều phúc lợi cho người lao động tại doanh nghiệp chưa có Công đoàn - Ảnh 1.

Đại diện 2 đơn vị tại lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể

Ngoài ra, mỗi tháng, doanh nghiệp sẽ tổ chức sinh nhật cho NLĐ có ngày sinh trong tháng đó và tùy tình hình kinh doanh, đơn vị sẽ tổ chức cho NLĐ đi tham quan, nghỉ mát. Thỏa ước trên có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký.

Tin-ảnh: T.Nga