Trong đó, riêng năm 2018, các Công đoàn cơ sở đã ký mới và tái ký được 272 bản TƯLĐTT. Theo đánh giá, hầu hết nội dung của các bản TƯLĐTT có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động như: lao động nữ được phụ cấp thêm tiền nuôi con nhỏ, được bố trí công việc tùy vào thời điểm mang thai, được mua hàng bình ổn giá trả tiền sau không lãi suất, được hưởng nhiều khoản phụ cấp như: nhà ở, đi lại, chuyên cần…

Hơn 1.000 doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhiều bản TƯLĐTT đã khắc phục tình trạng sao chép luật; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động; qua đó xây dựng được quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.

N.Nguyên