Trong đó, xác nhận người lao động (NLĐ) đang làm việc trong doanh nghiệp (DN) là 183 đơn vị, với 1.428 lao động; xác nhận NLĐ quay trở lại thị trường lao động là 23 đơn vị, với 79 lao động.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cần rà soát cụ thể từng nhóm đối tượng và có báo cáo cụ thể khi triển khai thực hiện. Các huyện và TP Huế phải tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng, bảo đảm đến ngày 30-8 hoàn thành giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cũng cho biết đến nay đã phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho trên 187.000 NLĐ tại 2.060 DN trên địa bàn. Trong đó, 169.000 NLĐ đang làm việc tại DN và gần 18.000 NLĐ quay trở lại thị trường lao động. Tổng số tiền đã giải ngân là trên 260 tỉ đồng.

UBND các huyện, thành phố ở Đồng Nai đang tiếp tục xét duyệt những hồ sơ đã nhận để chi trả cho NLĐ kịp thời, bảo đảm đúng tiến độ trước ngày 30-8. Ước tính toàn tỉnh Đồng Nai có 260.000 NLĐ được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Q.Nhật - H.Như