30 cán bộ CĐ cơ sở có đông đoàn viên đã tham gia đóng góp ý kiến xung quanh các vấn đề về tên gọi của tổ chức CĐ; đối tượng gia nhập và không gia nhập tổ chức CĐ; hoạt động CĐ giáo dục tại quận, huyện; điều kiện thành lập CĐ cơ sở; hoạt động CĐ tại những tập đoàn có nhiều công ty con, nhiều chi nhánh hoạt động tại nhiều nơi…

Các cán bộ CĐ tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Các cán bộ CĐ tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Tại hội nghị, các cán bộ CĐ cho biết nên giữ nguyên tên gọi là CĐ Việt Nam vì tên gọi này đã ăn sâu vào tiềm thức của đoàn viên, người lao động. Nhiệm kỳ của CĐ cơ sở nên giữ nguyên 5 năm vì các CĐ cơ sở ngoài quốc doanh rất ít thời gian tổ chức hội nghị, hội họp, nếu thiếu cán bộ CĐ có thể bầu bổ sung.

Ở các tập đoàn, công ty có nhiều chi nhánh nên là 1 CĐ cơ sở và bên dưới có CĐ bộ phận để thống nhất các hoạt động. Các cán bộ CĐ cũng đề xuất đoàn viên CĐ nên được tăng lương trước niên hạn, có nhiều quyền lợi hơn so với những người lao động không vào tổ chức CĐ; được bảo vệ khi tố cáo tiêu cực, chống tham nhũng…

Tin-ảnh: N.Hà