Nhu cầu lao động phô thông tăng mạnh
Nhu cầu lao động phô thông tăng mạnh

Dự kiến trong tháng 8-2014, TP HCM cần khoảng 17.000 lao động. Trong đó, nhu cầu tuyển lao động phổ thông chiếm 30%, sơ cấp nghề chiếm 15%, trung cấp là 35%.

H.Nhung