Theo điều 11 dự thảo, các ngạch công chức sau đây phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm gồm: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm tra viên thuế; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên của Đảng; Thanh tra viên; Thẩm phán.

Những ngạch công chức sẽ phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm - Ảnh 1.

Nhiều ngạch công chức sẽ phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, nếu dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Thanh tra Chính phủ được thông qua

"Kê khai tài sản, thu nhập" là việc ghi thông tin về các loại tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm (khoản 2 điều 3 dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn).

Theo đó, tài sản thu nhập phải kê khai bao gồm các nhóm sau: Quyền sử dụng đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyền sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất; Quyền sử dụng đất không có các loại giấy tờ nêu trên nhưng có sử dụng trên thực tế từ 12 tháng trở lên; Quyền sở hữu, sử dụng đối với nhà ở, công trình xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu; Quyền sở hữu, sử dụng đối với nhà ở, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu trên thực tế nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác; Quyền sở hữu, sử dụng đối với nhà ở, công trình xây dựng thuê của Nhà nước; Tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng (cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng; Vật kiến trúc gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng); Vàng, kim cương, bạch kim và các loại kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tê) có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên (gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam); Cổ phiếu, trái phiếu, các loại giấy tờ có giá khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Tài sản khác: Tài sản phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký sử dụng và được cấp Giấy đăng ký (tàu bay, tàu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy…); Đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, tiền điện tử, các loại tài sản khác…; Các quyền tài sản khác: Quyền đối với đối tượng sở hữu trí tuệ…; Tài sản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản đã nêu trên ngoài lãnh thổ Việt Nam; Tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, tài khoản khác ở nước ngoài có thể thực hiện các giao dịch bằng tiền, tài sản; Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập đó tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị trong vòng 30 ngày.

H.Lê