Lê Phương Tuyền (TP HCM), Trần Thị Ngọc Mai (TP HCM), Hồ Thị Xuân Đà (TP HCM), Lưu Thị Kiều Diễm (Hà Nội), Nguyễn Văn Công (Hà Nội), Hoàng An (Quảng Bình), Trần Trung Tính (Bình Dương), Nguyễn Thị Thu Hiền (Đà Nẵng), Quảng Bá Hải (Đà Nẵng), Đặng Minh Đan (benten031001@gmail.com), Trần Vương Hào (daguitarist.photo@gmail.com), Bùi Giang (buigiang2308@gmail.com), Nguyễn Tuấn (tuan_nguyen@metropolitan-sgn.com)...

"Nét đẹp lao động" 2019-2020 nhận tác phẩm dự thi đến ngày 1-7-2020. Mời bạn đọc tiếp tục tham gia.

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Niềm vui công việc - Ảnh 1.

Vũ điệu chài. Ảnh: QUẢNG BÁ HẢI

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Niềm vui công việc - Ảnh 2.

Ngày mới hạnh phúc. Ảnh: QUẢNG BÁ HẢI

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Niềm vui công việc - Ảnh 3.

Nón làng Chuông. Ảnh: TRẦN VƯƠNG HÀO

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Niềm vui công việc - Ảnh 4.

Niềm vui mùa vụ. Ảnh: NGUYỄN VĂN CÔNG

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Niềm vui công việc - Ảnh 5.

Gỡ lưới trong đêm. Ảnh: TRẦN VƯƠNG HÀO

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Niềm vui công việc - Ảnh 6.

Kiểm định môi trường. Ảnh: VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TP HCM

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Niềm vui công việc - Ảnh 7.