Để đảm bảo quyền lợi của NLĐ trong các doanh nghiệp (DN) trốn đóng, nợ đọng BHXH, NLĐ sẽ được chốt sổ BHXH khi muốn chuyển nơi làm việc.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện số tiền các DN trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là khoảng hơn 15.000 tỷ đồng. Trong số DN trốn đóng, nợ BHXH, không ít đơn vị hằng tháng vẫn đều đặn trừ lương của NLĐ, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Điều này còn tác động xấu đến sự an toàn, cân đối nguồn quỹ và bảo đảm an sinh xã hội, hướng tới phát triển bền vững đất nước. Bên cạnh đó là hàng nghìn DN đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ DN bỏ trốn nên không thể thu hồi được.

NLĐ được chốt sổ BHXH tại thời điểm đã đóng - Ảnh 1.

Khi NLĐ dừng đóng BHXH tại một đơn vị và muốn chốt sổ tại đơn vị đó thì chỉ cần kê khai theo mẫu của cơ quan BHXH, sau đó gửi cho đơn vị kê khai, rồi chuyển cho cơ quan BHXH.

Nhằm giải quyết quyền lợi BHXH của NLĐ tại các doanh nghiệp chây ì nợ BHXH, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định việc xác nhận sổ BHXH tại thời điểm đã đóng để đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Cụ thể, đối với các DN nợ tiền đóng BHXH, nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì DN có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp,... bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho NLĐ.

Trường hợp doanh nghiệp chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH theo nguyên tắc NLĐ đóng tới thời điểm nào, xác nhận sổ tới thời điểm đó và NLĐ cầm sổ đó để tiếp tục tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng. Đặc biệt, sau khi DN đóng khoản tiền nợ thì sẽ xác nhận bổ sung tiếp theo cho NLĐ vào sổ BHXH.

BHXH Việt Nam cũng lưu ý khi NLĐ dừng đóng BHXH tại một đơn vị và muốn chốt sổ tại đơn vị đó thì chỉ cần kê khai theo mẫu của cơ quan BHXH, sau đó gửi cho đơn vị kê khai, rồi chuyển cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH trên cơ sở đó sẽ xác nhận sổ cho NLĐ.

Tin -ảnh: T.Ngôn