Tuy nhiên, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN còn cao, hơn 16.875 tỉ đồng, chiếm 4,69% số phải thu. Trong đó, số tiền nợ BHXH phải tính lãi là 6.803 tỉ đồng, chiếm 1,79% số phải thu. Cũng trong tháng 7, BHXH các địa phương đã ban hành 710 quyết định thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ BHXH. Tuy nhiên, đến nay còn 28.808 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 - 6 tháng; 12.121 đơn vị nợ từ 6 - 12 tháng và 14.913 đơn vị nợ hơn 12 tháng với số tiền nợ là 2.896 tỉ đồng (giảm 1.274 đơn vị với 39,1 tỉ đồng so với tháng 6).

Nợ bảo hiểm hơn 16.875 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công nhân Công ty CP Tàu Cuốc (quận 7, TP HCM) khiếu nại quyền lợi BHXH Ảnh: BẠCH ĐẰNG

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết đã giao kế hoạch cho từng địa phương nên sẽ không có chuyện ưu ái địa phương trong công tác thu, thu nợ BHXH. BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các địa phương tập trung khai thác dữ liệu từ cơ quan thuế để phục vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH, đơn vị tham gia BHXH chưa đủ số lao động và các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; xử phạt vi phạm hành chính những đơn vị vi phạm.

D.Thu