Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng CP về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Cụ thể, đối với hồ sơ gia hạn và tăng mới mà Đại lý thu đã tiếp nhận, thu tiền của người dân thì thực hiện chuyển hồ sơ qua giao dịch điện tử và kèm phiếu chuyển tiền cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Nếu chưa thể nộp tiền ngay thì gửi tin nhắn cam kết với cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thu tiền đối với các trường hợp này để cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp mới hoặc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Sau thời điểm hết thực hiện cách ly theo các chỉ thị thì phải nộp ngay số tiền đã thu nêu trên cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

NÓNG: Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình khi giãn cách chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Gia hạn thẻ BHYT kịp thời trong thời gian giãn cách xã hội để đảm bảo quyền lợi người tham gia

Trường hợp Đại lý thu Ủy ban nhân dân xã, phường không tiếp nhận trực tiếp hồ sơ, tiền của người dân thì hướng dẫn người tham gia chuyển tiền vào tài khoản cơ quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện (ghi rõ họ tên, mã số Bảo hiểm xã hội) hoặc thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình trực tuyến tại ứng dụng trên thiết bị di động; Ngân hàng trực tuyến tại website thuộc hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn); Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn). Khi nhận được tiền, bộ phận kế toán, chuyên quản thu và cấp sổ, thẻ phối hợp xử lý hồ sơ và cấp giá trị thẻ bảo hiểm y tế, không để ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh của người tham gia.

M.Chi