Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BHXH tỉnh), Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện:

Thông báo bằng văn bản với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn về việc Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thống nhất thí điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID theo đó người tham gia BHYT tại 10 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên - Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum.

Người dân các tỉnh này có thể sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi KCB BHYT thay cho thẻ BHYT giấy.

NÓNG: Thí điểm dùng ảnh thẻ BHYT trong VssID tại 10 tỉnh - Ảnh 1.

Bố trí cán bộ thường trực đường dây nóng để xử lý ngay các trường hợp phát sinh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

Tin, ảnh: T.Ngôn