Ngoài các nội dung đã ký kết với Tổng LĐLĐ Việt Nam như bán hàng giảm giá từ 15% cho CN vào các kỳ lĩnh lương, dịp lễ, Tết, trích 2% doanh thu bán hàng của NutiFood cho Công đoàn cơ sở ở tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ các hoạt động xã hội, NutiFood còn có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ riêng cho CN Đồng Nai. Cụ thể, ngoài các buổi tư vấn nâng cao kiến thức dinh dưỡng cho CN, NutiFood còn tổ chức khám và tư vấn dinh dưỡng dành riêng cho CN mang thai tại các doanh nghiệp có đông CN tại Đồng Nai.

Đặc biệt, NutiFood sẽ dành 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,25 triệu đồng, cho con em CN học giỏi, sống tốt do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai bình chọn.


Bác sĩ của NutiFood tư vấn dinh dưỡng cho công nhân

Bác sĩ của NutiFood tư vấn dinh dưỡng cho công nhân

Tin-ảnh: K.An